Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1096 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


39068 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4149 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

8,3 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 6 5,8 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 6 ---
Εργασίες συντήρησης οδών 4 1,9 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 4 1,5 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 4 675,7 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 4 ---
Αμόλυβδη βενζίνη 3 696,3 χιλ.
Έργα οδοποιίας 3 350,8 χιλ.
Οδικοί ελκυστήρες 2 804,1 χιλ.
Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 471,1 χιλ.
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 471,1 χιλ.
Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 2 208,9 χιλ.
Κλάδεμα δένδρων και θάμνων 2 208,9 χιλ.
Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 2 185,5 χιλ.
Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων 2 71,3 χιλ.
Αστυνομικά αυτοκίνητα 2 21,0 χιλ.
Καθετήρες 2 4,9 χιλ.
Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής 2 ---
Κράματα σιδήρου 2 ---
Ορθοπεδικά υλικά 2 ---
Κινητή εξέδρα 2 ---
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 1 1,7 εκατ.
Υπηρεσίες φυτοκομίας 1 1,5 εκατ.
Εργασίες τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών 1 1,1 εκατ.
Αυτοκινούμενοι γερανοί για τη διακίνηση εμπορευμάτων 1 683,2 χιλ.
Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1 683,2 χιλ.
Λεωφορεία και πούλμαν 1 683,2 χιλ.
Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 1 683,2 χιλ.
Βυτιοφόρα μεταφοράς καυσίμων 1 683,2 χιλ.
Μηχανήματα δομικών έργων 1 683,2 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 21 26,5 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 18 31,4 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 16 4,2 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 15 4,0 εκατ.
Ιατρικά αναλώσιμα 12 ---
Πετρέλαιο ντίζελ 10 4,1 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 10 380,1 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 10 288,8 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 10 3,9 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 9 2,9 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 9 25,1 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 8 128,8 χιλ.
Διάφορα είδη 7 ---
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 6 2,0 εκατ.
Έργα οδοποιίας 6 724,8 χιλ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 6 620,2 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 5 123,4 χιλ.
Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 5 27,8 χιλ.
Καύσιμα 4 3,3 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες 4 3,3 εκατ.
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 4 1,8 εκατ.
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 4 475,4 χιλ.
Έτοιμο σκυρόδεμα 4 465,0 χιλ.
Ταχυδρομικές υπηρεσίες 4 213,7 χιλ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 4 116,4 χιλ.
Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 4 91,9 χιλ.
Γραφική ύλη 4 81,4 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 4 53,9 χιλ.
Σύριγγες 4 37,7 χιλ.
Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 4 ---
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 44 767,5 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 34 82,1 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 33 114,4 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 28 77,2 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 27 7,0 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 24 6,1 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 24 14,0 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 22 7,8 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 20 96,3 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 18 6,1 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 18 898,2 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 15 400,5 χιλ.
Διάφορα είδη 15 ---
Έργα οδοποιίας 14 1,4 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 14 130,6 χιλ.
Βοηθητικές υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 13 ---
Προϊόντα καθαρισμού 11 278,6 χιλ.
Ταχυδρομικές υπηρεσίες 10 2,7 εκατ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 10 412,5 χιλ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 9 6,2 εκατ.
Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 9 76,2 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 9 42,0 χιλ.
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 8 2,2 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 8 2,0 εκατ.
Εργασίες επισκευής οδών 8 467,4 χιλ.
Γραφική ύλη 8 380,8 χιλ.
Απορρυπαντικά 8 214,6 χιλ.
Μπαταρίες 8 111,8 χιλ.
Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής 8 32,4 χιλ.
Γάλα 7 1,1 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 94 2,0 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 64 89,8 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 60 97,8 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 59 10,2 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 58 431,5 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 56 1,7 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 47 9,6 εκατ.
Διάφορα είδη 44 74,7 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 40 10,3 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 40 107,9 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 38 184,5 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 37 12,3 εκατ.
Έργα οδοποιίας 36 5,9 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 33 2,4 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 32 4,5 εκατ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 28 1,2 εκατ.
Ιατρικές προμήθειες 28 275,7 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 27 89,0 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 23 3,4 εκατ.
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 23 1,8 εκατ.
Καύσιμα 21 4,7 εκατ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 20 4,5 εκατ.
Γραφική ύλη 20 577,1 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 20 387,8 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 17 41,4 χιλ.
Βοηθητικές υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 17 ---
Ταχυδρομικές υπηρεσίες 16 3,2 εκατ.
Επιταγές 16 891,3 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 16 368,0 χιλ.
Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 16 72,7 χιλ.

© 2017 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία